Fellowlar - Onep Özel Tıp Merkezi

Fellow Programı nedir?

– Fellow programı muayyen bir konuda ihtisaslaşma için yaratılan bir programdır. Bunun çeşitli şekilleri olabilir. Örneğin ihtisas sonrası üst eğitim olarak kendisini geliştirmek isteyen kişiler bu konudaki eksper olan öğretici bir guruba veya kişiye müracaat edip bu programın içine girebilir. Plastik cerrahide Amerika’da bu yaygındır, Avrupa’ da da bu tür fellowluklar birkaç senedir başlamış olup kişilere burslar vererek bazı konularda ihtisaslaşmış ve isim yapmış kişi ve kuruluşlarda üst eğitim şeklinde 3 – 6 aylık, 1 senelik programlar meydana getirilir. Örneğin; mikro cerrahide çok ünlü bir merkezde, mikro cerrahi bilgisini daha çok geliştirmek isteyen bir plastik cerrah veya ortopedist hatta KBB’cı 3,6 ay hatta daha fazla bir eğitim içine girer böylece kendi merkezine döndüğünde bunu iyi bir şekilde uygulama imkanına sahip olabilir. Aynı şekilde estetik cerrahide bir ilerleme arzu ediliyorsa bu konuda isim yapmış kişi veya kuruluşa fellowluk müracaatında bulunur ve bu kuruluşa bilfiil hocanın yanında çalışarak bilgilerini daha çok geliştirmiş olur.

Prof.dr.Onur Erol Amerika’da Doçent olmasına rağmen üç ayrı fellow programına katılarak aldığı eğitimlerin yararlarını görüp bu programın gerekliliğine karar vererek Onep’tede uygulanmasını sağlamıştır.

Estetik Plastik cerrahi konusunda uluslararası bir üne sahip olan Prof Dr.Onur Erol senelerin verdiği tecrübe birikim ile bu alanda pekçok metod geliştirmiş, yurtdışında devamlı olarak kongrelere katılma sureti ile bilgi alış-verişi sonucu elde ettiği gelişme ve tecrübelerini bu genç arkadaşlarla paylaşmak ve onları daha kısa yoldan ilerlemeye götürmek amacıyla bu sistemi Onep’te uygulamaya başlamıştır.

Prof.Dr.Onur EROL Kurduğu Fellowluk sistemini anlatıyor

Fellowluk Sistemi Nasıl Uygulanıyor ?

– Onep’te fellow programı 6’şar aylık veya 1 senelik süreler şeklinde uygulanmaktadır, muhakkak plastik cerrahi eğitimi almış ve ihtisasını tamamlamış kişiler bu programa girmektedir. Bu programa girildiğinde örneğin benimle olan çalışmada fellow benim yaptığım herşeyi yakından izlemek, ameliyatlarda benim yaptıklarımı görmek ve bana yardımcı olmak, hastaları öncesinde ve sonrasında görüp takibini yapmak, buradaki prensipleri nasıl uyguladığımızı öğrenmek üzere bilfiil çalışma içine alınır. Bu fellow programında hasta ile de ilişkisi olacağından muhakkak Türkiye’de plastik cerrahi eğitimi almış, türkçe bilen bir doktor tercih edilir. Yurtdışından gelen ziyaretçi doktorlar ise sadece bizim ameliyatlarımızı seyreder, bizden bilgiler alır ancak hasta ile direkt temasa giremezler.

Fellowluk Sisteminde Amaç Ne ?

– Bilgilerimizi, tecrübelerimizi diğer genç plastik cerrahlarla paylaşmak ve bu paylaşma ile onların daha ileri bir seviyeye gelmelerine fırsat vermektir.

Sisteme girecek doktor nasıl seçiliyor ?

– Böyle bir doktor önce sistemimizde çalışmak istemesi gerekmektedir ve muhakkak plastik cerrah olması gerekmektedir, yani ihtisasını almış olması gerekmektedir, yine bu doktorların içinden referans sistemi ile seçim yapılırken bu referansın yanında bilimsel çalışmaları, bilimsel yayınları ve kişiliği ile ilgili önemli derecede bilgi sahibi olduktan sonra bu doktor sistemimize kabul edilmektedir. Seçici davranmamızın nedeni paylaştığımız bu bilgi , deneyimleri gerçekten hak eden kişilere vermek ve onların yücelmesine, bilgilenmesine olanak vermektir.
Programa katılan son iki doktorumuz profesördür.Onların titrlerini düşünmeden fellowluk yapmaları bu programın yararını ve onların eğitime ne kadar önem verdiklerini göstermektedir.

Hangi aşamalardan geçiyor ?

– Direkt olarak geldiğinde muhakka hastalar beraberce görülüyor, hastalarla konuşma etik olarak nasıl davranıldığı , hangi kriterlere dikkat edilmesi gerektiği kendisine veriliyor. Kliniğimizde bütün çalışmalar dökümante edilmiş olduğundan yenik abul edilmiş fellow bütün bu dökümanları okumak ve teorik olarak bunları öğrenme fırsatına sahip oluyor, daha sonra kendisi ameliyatlara alınıyor ve diğer fellow ilk ay kendisine yardımcı olarak iyi bir adaptasyon geçirmesine yardımcı oluyor. Böylece geçiş dönemlerinde iki fellowlu bir çalışma meydana gelmiş oluyor. Ameliyattaki yardımın yanında bilimsel bir çalışma içinde olmamız nedeniyle dökümantasyonun da nasıl yapıldığı, hastanelerde ve Onep içinde nasıl davranıldığı, bunların bilgisayara geçirilme sistemi ve dataların iyi tutulma durumu kendisine öğretilmiş oluyor. Bu ilk alışmayı da geçirdikten sonra artık fellow bütün ameliyatlara benimle giriyor, hastalarımı takip ediyor, hastanedeki pansumanlarını gerçekleştiriyor, buradaki pansumanları benimle birlikte girip yardımcı oluyor, bilfiil benimle çalışmış oluyor.

Bu sistemle yılda kaç doktor Onep’e giriyor ?

– Bu sistemle yılda iki doktor Onep’e giriyor çünkü daha fazlası hem kendilerinin eğitimi bakımından yetersiz olabilir, hem de çalışma sistemi daha fazlasını kaldırmaz.

Şimdiye kadar kaç doktor bu programa dahil oldu ?

– Bu programa şu ana kadar 34 doktor dahil olmuş durumda.

Nasıl bir eğitim veriliyor ?

– Kişilere hem teorik hem pratik eğitimler verilmektedir, seminerler, dudak – damak yarığı konseyi veya tıbbi konsey dediğimiz hasta vaka takdimleri, video gösterimleri gibi eğitimler veriliyor ve bunun yanında pratik eğitim hiç durmaksızın devam ediyor. Pratik eğitimin içinde ameliyatlar ve hasta bakımı yer alıyor.

Başka hangi sağlık kuruluşlarında ya da ülkelerde uygulanıyor ?

– Türkiye’de benim bildiğim bundan önce, mikro cerrahi , el cerrahisi olarak Ayan Gülgönen’in yanında birçok kişi fellow olarak yetişmiş ve ülkemize el cerrahisi ve micro cerrahi olarak kazandırılmışdır. Bunun dışında sadece bizim kliniğimizde benim tarafımdan bir fellowluk verilmekte ve bu fellowlara kendi imkanlarımızda maaş da bağlanmaktadır. Dış ülkelerde bu maaş durumu hemen hemen yok sayılacak kadar azdır zira ancak devletten, biryerden burs almış kişiler bu fellowluk sisteminde devam edebilmektedir, hatta bazı ünlü kişiler fellowdan üstüne para bile almaktadır. Bu fellowluk sistemi en çok Amerika’da yaygınlaşmış durumdadır, Avrupa Assosiyasyonu dediğimiz kuruluş son 4-5 senedir genç plastik cerrahlara burs vererek istedikleri hekimlerin veya kuruluşların yanına gitmelerine olanak vermektedir.

 

ONEP ÖZEL TIP MERKEZİ


Lütfen bize ulaşın