Erkek Meme Estetiği - Onep Özel Tıp MerkeziJİNEKOMASTİ
Jinekomasti yani erkek memesinin kalıtsal ya da hormon düzensizliklerinden kaynaklanan sebeplerden dolayı anormal şekilde büyümesi kadınsı bir görünüm oluşturduğu için erkek psikolojisini derinden etkiler. Erkek meme hastalıklarının yaklaşık %65’ini oluşturan jinekomasti, genellikle ergenlik çağında görülen hormon düzensizlikleridir.

Nadiren hormon üreten tümör, aşırı alkol ve uyuşturucu kullanımından görülür. Ergenlik döneminde çoğunlukla meme dokusundaki büyüme dikkat çekecek hale gelmez ve ergenlik döneminden sonra bu durum birkaç yılda normale döner. Ne var ki, bazı durumlarda bu gelişme devam eder ve meme olması gerekenden çok daha büyük şekilde kalır ki; bu büyüme her iki memede olabileceği gibi, sadece tek bir memede de görülebilir.

Jinekomasti üç farklı tipte görülür;


  • Yağ dokusunun büyümesine bağlı meme büyümesi: Yağlı tip jinekomasti
  • Meme dokusunun artmasına bağlı meme büyümesi: Glandüler tip jinekomasti
  • Yağ ve meme dokusunun birlikte arttığı meme büyümesi: Yağlı Glandüler tip jinekomasti
Ergenlik döneminde tamamen karşı cinse ait bir özellik olarak, göğüslerinin anormal şekilde büyümesini utanç veren bir olay olarak görür ve bu durum psikolojilerinde derin etkilere yol açabilir. Bunun için en kolay çözümü seçen gençler saklanmayı, kendini toplamdan soyutlamayı tercih eder. Oysa gelişen teknoloji ve estetik cerrahi çözümleriyle jinekomasti tedavisi oldukça yüksek başarı yüzdesine sahip hale gelmiştir.


JİNEKOMASTİNİN TEDAVİSİNDE


Liposuction uygulamalarıyla memedeki fazla yağ dokusunun alınması ya da fazla dokunun cerrahi uygulamayla alınması olmak üzere, “probleme göre” iki farklı yaklaşım uygulanmaktadır. Sorunun yağ dokusundan kaynaklanması durumunda yalnızca liposuction uygulajinekomastimaları yeterli olurken Glandüler yapının sert olması durumunda liposuction bölgesinden girilerek, Glandüler doku da çıkartılabilmektedir. Normalden sert olan Glandüler yapılarda son dönemde ultrasonik liposuction kullanımına geçilmiş, bu sayede normal liposuction uygulamalarından daha olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

Memenin veya memelerin büyüklüğüne, sorunun sebebine ve hastanın sağlık durumuna bağlı olarak jinekomasti tedavisi genel ya da lokal anestezi altında gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlem 30 ila 90 dakika arasında değişen bir süre almakta, hastanın ameliyatın ardından hastanede yatması gerekmemektedir. Operasyonun tamamlanmasından kısa müddet sonra kişi evine gidebilmekte, 2-3 gün gibi bir süre zarfında da iş başı yapabilmektedir. Memenin yeni şeklini koruması için ameliyat sonrası yaklaşık 3 hafta kadar elastik bandaj uygulanır.

Bugün jinekomasti tedavisi için cerrahi, ultrasonik liposuction ve normal liposuction olmak üzere üç farklı tip tedavi seçeneği bulunmaktadır. Bu teknikler bazen yalnız başına bazen de kombine olarak uygulanmaktadır ve bu sayede yüksek memnuniyet vaat eden sonuçlar alınabilmektedir.

 

ONEP ÖZEL TIP MERKEZİ


Lütfen bize ulaşın