Meme Estetiği - Onep Özel Tıp Merkezi

MEME SİLİKONUNUN ÖYKÜSÜ
Memeleri küçük olan veya hiç olmayan kadınlarda seneler boyunca memeleri büyütmek için farklı ameliyatlar denenmiş ancak bu cerrahi müdahalelerden sonra belirgin izler kaldığı için farklı uygulama arayışlarına girilmiştir.

Yabancı maddelerin göğüs bölgesine ilave edilmesiyle memelerin büyütülmesinin mümkün olup olmayacağıyla ilgili düşünceler ışığında çeşitli maddeler denenmiş ama maalesef bu denemelerin tamamı başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Şekil bozukluklarından komplikasyonlara kadar birçok problemle karşılaşılmasına rağmen 1961’de ABD’de benim bulunduğum üniversitenin Baylor Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan plastik cerrah Dr. Gerow, memeleri büyütmek için özel bir protez tasarımı geliştirdi. Dr. Gerow’un tasarımı hocası olan Dr. Cronin tarafından onaylandıktan sonra Dowcorning firması ilk defa köpekler üzerinde denenmesi için silikon protezler üretti.

Kese içindeki jel silikon tipinde olan bu ilk silikon protezler bir senelik araştırmaların ardından köpeklerde başarılı sonuçlar verdi ve böylelikle bu kez insanlarda kullanılacak silikon protezlerin üretimine geçildi. 1962 yılında ilk defa Houston’da bulunan bir hastaya silikon protez takıldı. Son derece başarılı sonuçlanan bu tarihi vakanın ardından milyonlarca kişiye silikon protezler uygulandı.

Bu tozpembe süreç, bir fotomodelin üretici markaya dava açmasıyla birlikte 12 yıl öncesine kadar kesintisiz devam etti. Davanın sebebiyse silikon protezlerin kanseri saklamasıydı. ABD’de avukatların %50-%50 anlaşarak hastaları tek tek aramasıyla beraber bir ticari sektöre dönüşen bu işin neticesinde birçok dava açıldı ki, üretici firma tazminatların ağır yükü altında ezilerek iflasını açıkladı.

Bu süreçte silikon protezler pek çok yersiz suçlamaya maruz kaldığı için silikonlar üniversiteler tarafından yeniden incelemeye alındı. Birçok farklı üniversitenin katıldığı bu bilimsel araştırmalara, medyadan çekinen Amerikan Sağlık Bakanlığı (FDA) katılmadı ve kendi bağımsız araştırmalarını yürütmeyi tercih etti. Yapılan tüm bu bağımsız araştırmaların neticesinde silikon protezlerin insan bedenine hiçbir zararı olmadığı şüphe götürmez biçimde ortaya çıkarıldı. Deneysel ve klinik araştırmaların birbirini desteklemesiyle adı temize çıkan silikonların hiçbir zararı olmadığı tüm hekimlere duyuruldu.Yaşanan bu sıkıntılı sürecin en büyük avantajıysa Amerikan Sağlık Bakanlığı’nın otoritesini koyarak, silikon protezlerin daha da kaliteli şekilde yapılmasını sağlaması oldu. Silikon kalitesinde büyük gelişmelerin yaşandığı bu dönem sonucunda silikon protezlerde kullanılan Kohesif jeller daha büyük partiküllü hale geldi ve böylelikle protez kesilse bile jel akıntısı olmayan silikonlar üretilmeye başlandı. Bu gibi bir silikonda akma sorunu olmayacağından tek problem sertleşme (kapsül oluşma) riski de azalmış oldu. Silikonun kaliteli olması da önem kazandı ve FDA onayı alan silikonlar tercih edilir oldu.

Üç çeşit meme silikon tipi bulunmaktadır:

  • Silikon kese içinde jel olan
  • Silikon kese içinde serum fizyojik olan
  • Silikon kese içi boş olup, sonradan şişirilen

Bu silikon çeşitleri de kendi arasında üstü pütürlü ve düz olmak üzere iki tipe ayrılır.

Poliüretan kaplı silikonlar, meme sertleşmesinde yani kapsül formasyonunda en düşük riske sahip olan silikonlardır. Yüz veya iki yüz hastanın yalnızca birinde kapsül yani sertleşme olmaktadır ki, bu diğer silikon tiplerinde %10’lara varabilen bir risktir. Şüphesiz ki, bu bahsi geçenler yüksek kalitedeki silikonlardır. Bu silikonlar normal kadın memesi şeklinde ve tamamen yuvarlaktır. İkinci tip anatomik silikonların üst kısmı daha yassı ve alt bölümü daha çıkıntılı olur. Ticari maksatla bu silikonlara damla silikon adı verilmiş olmasına rağmen esasen damla silikon diye bir madde bulunmamaktadır. Hastanın göğüs yapısına ve estetik cerrahi tipine göre hangi tip silikon kullanılacağında karar kılınmaktadır.

Anatomik silikon iki nedenle kullanılır;

  • Kas altına uygulandığında memenin üst sınırında, göğüs duvarında büyük bir şişkinlik oluşmaması için
  • Göğüs duvarının üst bölümünde çıkıntı olması durumunda bu bölüme daha ince yapılı silikon uygulamasıyla, daha düzgün bir görünüm sağlanması için


SİLİKON VÜCUTTA NE KADAR DAYANIR?


Houston Baylor üniversitesindeki Şefim Dr. Spira 2011 de İstanbul’da bir konferans verdi ve 1962’de ilk silikonun uygulandığı hastadaki sonucu bu konferansta bizlerle paylaştı. Hasta, aradan geçen uzun yıllara rağmen silikonlarıyla sağlıklı bir yaşam sürmüş ve memelerinin hala çok güzel göründüğünü de slaytlarla bizlere gösterdi. Silikonların 5-10 yıl gibi bir sürede eskidiğini iddia eden birkaç makale yayınına, daha sonra aksini iddia eden birkaç farklı yanıt makalesi eşlik etti. Ancak uzun zamandır silikonlarıyla rahat ve sağlıklı bir yaşam süren çok fazla olması, hepimize rahat olması gerektiğini gösteriyor. Aşırı derece kapsül olmuşumu söz konusu değilse, radyolojik tetkiklerde herhangi bir patoloji oluşmamışsa silikonların değiştirilmesi gerekmemekte.SİLİKON MEME PROTEZLERİNİN EMZİRMEYE ETKİSİ VAR MI?


Süt salgılanmasına ve emzirmeye herhangi bir negatif etkide bulunmayan silikon protezler, meme bezinin altına yerleştirilir ve bu silikonların süt kanallarıyla herhangi bir ilişkisi yoktur.

ÖNEMLİ NOT: PIP (Poly Implant Prothese) protezlerin üretimi Fransa da durdurulmuştur.

Kliniğimizde hiçbir doktorumuz tarafından bu marka protez kullanılmamıştır. Başka yerlerde bu protezi taktırıp kliniğimize bu protezleri çıkarmak için gelen hastalarımız olmuş ve bu protezler çıkarılmıştır. Bu protezin sağlıksız olarak meme içine yayıldığı ve reaksiyon gösterdiği gözlenmiştir.AMELİYAT SONRASI BAKIM İÇİN BİLGİLER

Ameliyattan sonraki ilk iki gün, kollarınızı mümkün olduğunca az hareket ettirmelisiniz.

Ameliyattan sonraki ilk iki hafta sırtüstü yatmalısınız.

İlk hafta içinde kol hareketliliğinizi asgariye indirerek, ağır kaldırmaktan uzak durmaya ve araç kullanmamaya özen gösterin.

Genellikler 6. veya 7. gün bandajlarınız hemşire tarafından alınıncaya kadar göğüs bölgenizi ıslatmayın.

Memelerinizde ağrı ve şişlikler olabileceği gibi, bazen morluklar da görülebilmektedir. Ayrıca memelerde erken devrede hissizlik de anormal bir durum değildir.

Ağrı kesicilere yalnızca rahatsızlık hissettiğinizde başvurun ve antibiyotiklerinizi ilk hafta muntazam şekilde kullanmaya dikkat edin. Şişliklerinizi azaltan ilacıysa bir ay boyunca kullanmayı sürdürün ve hekiminize sormadan ilaç kullanımını bırakmayın.

1,5 ay boyunca kesinlikle aspirin ve aspirin içerikli ilaçları kullanmayın.

Pansuman ve kontroller için randevu almayı unutmayın.

Ameliyattan 3 hafta sonra 1000 Ü E vitaminine başlayın ve 6 ay düzenli kullanımın sonrasında bir ay ara verip, tekrar 6 ay bu sefer 400 Ü olanı kullanın ve 6 ayda bir 1 ay ara verip tekrar kullanın.

21. Günden itibaren hekiminizden öğrendiğiniz masajlara başlayın. 3 hafta geçtikten sonra yeni masaj tipini öğrenmek için doktorunuza başvurun ve bu masajı uygulamaya başlayın.Videoda Prof. Dr. Onur Erol’un Meme Estetiği ve Protezler ile ilgili konuşmasını izleyebilirsiniz.

 
 

Prof Dr.Onur EROL, Uluslararası Estetik Cerrahi Derneğinin (ISAPS), XIAN ÇİN’de Düzenlediği Eğitim

Kongresinde meme estetik cerrahisi ile ilgili aşağıdaki konularda konferanslar vermiştir. Ve Tüm konferansları 625 Çin’li estetik plastik Cerrahi Doktoru tarafından büyük bir ilgi ile izlenmiştir.

“Meme(Göğüs) sarkmalarının estetik cerrahide Onur Erol yöntemiyle izsiz olarak düzeltilmesi” konulu 30 dk.süren konferans

“Kanser sonrası memesi alınan hastalara yeniden estetik meme yapılması” konusunda 30 dk süren konferans

 

ONEP ÖZEL TIP MERKEZİ


Lütfen bize ulaşın