PRP - Onep Özel Tıp MerkeziPRP NEDİR, KULLANIM ALANLARI NELER
PRP OTOLOG KANIN NORMALİN ÜSTÜNDE PLATELET KONSANTRASYONU İÇEREN PLAZMA FRAKSİYONUDUR.


Plateletlerin normal hemostaz ile ilgili görevlerinini dışında, yara iyileşmesi sürecinde etkin rol aldığının anlaşılmasıyla önemleri giderek artmıştır. Plateletle yara iyileşme sürecinde ;inflamatuar cevabın, kemotaksisin, aterotrombozisin, koagülasyon ve hücresel farklılaşma regülasyonunu tetiğini çeker. Ayrıca yeni oluşan ekstraselüler matriksin oluşumuna katkıda bulunur,içerdikleri alfa,lizozomal ve yoğun kor granüllerinden salınan büyüme faktörleri, sitokinler, kemokinler ve pıhtılaşma faktörleriyle birlikte hemostaz ve yara iyileşmesinde rol alırlar.

Platelet granullerden salınan büyüme faktörleri;PDGF(platelet derivesi büyüme faktörü), TGF-beta-1-2(dönüştürücü büyüme faktörü), IGF(insülin benzeri büyüme faktörü), EGF(epidermal büyüme faktörü), VEGF(vasküler endotelyal büyüme faktörü), PDF4( platelet faktör 4), PDEGF(platelet kökenli endotelyal büyüme faktörü), PDAF(platelet dkökenli anjiojenik faktör) gibi mitojenik büyüme faktörleri,osteokalsin,osteonektin,fibrinojen, fibronektin,vitronektin, koagülasyon faktörleri,bazı adheziv proteinler , fibrinolitik faktörler, antiproteazlar, membran glikoproteinler , angiogenez düzenleyici proteinler ve bakterisidal proteinler bunlardan bazılarıdır.

Tüm bu etkilerinden faydalanılmak üzere PRP yaklaşık 30 yıldır tıbbın hizmetindedir. Kronik yaralarda 1985 yılından beri kullanılmaktadır. Günümüzde kullanım alanları daha çok cerrahi ve estetik tıp alanları olmuştur. Cerrahi olarak; ortopedik girişimler,dental ve oral girişimler,maksillo-fasial cerrahi, spinal cerrahi, kalp by pass ameliyatları anjiogenez gerektiren işlemler , plastik cerrahideki flep kaydırma ameliyatları, maküler lezyon, korneal epitelyal kusurlar. Özellikle ortopedik ve travmatolojik cerrahide kemik, kartilaş ve doku kusurlarında gelecek vaad eden teknik olarak görülmektedir.Dermatoloji ve plastik cerrahide geçmişte daha çok kronik yara, ülserler ve yanık bakımında kullanılmıştır, günümüzde bunlara ek olarak ve giderek artan miktarda kullanım alanları; cilt gençleştirme, dermal dolgulama, akne skatrisleri, alopesi, melazma ,saç transplantasyonunda,kimyasal peeling, roller ve lazer işlemlerinden sonra yara iyileştirmesini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Uygulama sıklıkları; 2-4 hafta da bir, 4-6 seans şeklinde önerilmektedir.

Yan etki ve kontrendikasyonları: otolog kandan hazırlandığı için bulaşıcı hastalık riski ve immünolojik reaksiyonlar riski yoktur.Eritem ve ekimoz gibi enjeksiyon reaksiyonları dışında yan etki bildirilmemiştir. PRP; kritik trombositopeni, hipofibrinojenemi, hemodinamik dengesizlik, sepsis, antikoagülan tedavi alan, hamile ve emziren hastalarda, akut ve kronik enfeksiyonu olan hastalarda, tümör ve metaztaz varlığında , otoimmün hastalığı olanlarda yapılmaz.


 

ONEP ÖZEL TIP MERKEZİ


Lütfen bize ulaşın