Burun Estetiğinde Yağ Enjeksiyonun Önemi - Onep Özel Tıp Merkezi
El Yaşlanması Ve Tedavisi
Mart 2, 2015
Rhinoplasty (Estetik Burun Ameliyatları) Öncesi Hazırlık
Mart 2, 2015
Show all

Burun Estetiğinde Yağ Enjeksiyonun Önemi

Dolgu maddeleri, derideki problemlerinde giderilmesi için genel estetik cerrahide sıklıkla kullanılmaktadır. Bu dolgu maddeleri, sentetik olarak ya da insan dışı canlılardan alınarak üretilmiş olduğunda sorun yaratabilmektedir. Oysa; kişinin kendisinden alınan dokuların kullanılması çok daha faydalıdır. Kişinin kendisinden alınan dokular estetik ameliyatlarda ve diğer birçok alanda kullanılmakta. Bu dokularda kök hücre özelliği olduğundan dolayı iyileştirici ve yenileyici etki görülmektedir. Bu teknik; yanık tedavisi, yüze kontur verilmesi, bacak eğriliklerinin düzeltilmesi, eldeki yaşlanma belirtileri için sıklıkla kullanılmaktayken burun estetik ameliyatlarında doku enjeksiyonu çok fazla kullanılmamıştır. Bunun nedeniyse burun derisinin ince olması, derinin altında yok denecek kadar az yağ tabakası olması ve burun yapısının kıkırdak ve kemiklerden oluşmasıdır.

Burun estetik ameliyatı sonuçları bazen çeşitli nedenlerden dolayı başarısızlık ile sonuçlanabilmektedir. Böyle durumlarda burun şeklinin düzeltilmesi için yeniden burun ameliyatı yapılmaktadır. Daha önce ameliyat edilmiş bir buruna estetik ameliyat yapmak, ilk defa ameliyat olacak bir buruna göre çok daha zordur. Bunun nedeni; ilk ameliyat sırasında kıkırdak, kemikler ve burun üzerindeki deri ile oynanmış olmasıdır. Her burun estetik ameliyatı sonrasında buruna giden kan miktarında azalma olur. Tecrübeli ellerde bu azalma çok önemsiz miktarda olmaktadır fakat tecrübesiz ve dikkatsiz olarak yapılan burun estetik ameliyatları sonrası burun derisinin kalitesi azalmakta ve zarar görebilmektedir. Derinin bu şekilde zarar görmesi, burunda yeniden estetik ameliyat yapılması durumunda risk oluşturabilir. Deri, ameliyat sonrası dolaşım bozukluğundan çürüyebilir ve bu da görsel bozukluklar ortaya çıkarabilir.

Prof. Dr. Onur Erol ve ekibi, daha önce ameliyat geçirerek derisi zedelenmiş burunlarda hastanın kendi yağını burun derisi altına enjekte ederek, estetik etkilerini inceleyen bir araştırma yaptı. Bu araştırma sonucunda tekrarlanan yağ enjeksiyonlarının soruna çözüm sunabileceği ortaya çıktı. Onur Erol’un bu çalışması dünyada ilk defa Amerikan Estetik Cerrahi Dergisinde Microfat Grafting in Nasal Surgery (Aesthetic Surgery Journal. July 2014 34: 671-686) isimli makale olarak yayınlanmıştır. Bu araştırma için 5 yılda geçirdiği burun estetik ameliyatına bağlı olarak, burun estetiği bozulmuş ve derisi zarar görmüş olan 313 hastanın burun derisi altına yağ enjeksiyonu yapıldı. Hafif derecede bozukluğu olan hastalarda, 1 ile 3 enjeksiyon yeterli düzelmeyi sağladı. Çok sayıda ve ileride düzeyde düzensizlik gösteren hastalarda, 3 ile 6 defa yağ dolgusu yapılması gerekti ve bu grup hastalarda da yüksek başarı düzeyi elde edildi. Daha kötü, revizyon derecesinde deri hasarı gösteren başka bir grup hastada, yeterli düzelmenin sağlanması için, 6 ile 16 arasında yağ dolgusu seansı gerekti. Sonuçlar, derideki hasarın onarımında büyük başarı elde edildiğini gösterdi. Bu çalışma ile hastanın kendisinden alınan yağ ile kötü estetikli burunlardaki bozuklukların güvenli ve etkili şekilde düzeltilebileceği gösterilmiştir.

Bu yöntemde hastanın kendisinden yağ alınmaktadır. Burada seansların birkaç defa tekrarlanacağı düşünülerek hastadan fazla miktarda yağ alınmakta ve kalan yağ, özel yöntemlerle dondurularak saklanmaktadır. Alınan yağ özel bir kanül yardımı ile hastanın burun derisi altına enjekte edilmektedir.

Yağ dokusunun iyileştirici etkisi ile burun derisi sağlıklı bir hale geldikten sonra eğer gerekiyorsa ilave estetik ameliyat risksiz olarak yapılabilir.

 

ONEP ÖZEL TIP MERKEZİ


Lütfen bize ulaşın